STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77431 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3028 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

77432 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3029 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

77433 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3030 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

77434 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3032 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

77435 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2928 PL CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

77436 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2929 PL CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

77437 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1038/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKOHEALTHCARE Còn hiệu lực
25/08/2020

77438 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2097/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
01/02/2021

77439 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2208/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

77440 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020