STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77481 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc (kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018437 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

77482 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

77483 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

77484 Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

77485 Máy đo công suất thủy tinh thể. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-1-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

77486 Máy đo công suất thủy tinh thể. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 8-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

77487 MÁY ĐO CUNG LƯỢNG TIM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 61/2022/CV-AN Còn hiệu lực
21/07/2022

77488 Máy đo cung lượng tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 04.2022PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
02/11/2022

77489 Máy đo dấu hiệu sinh tồn TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 080922-04/PL-NPCHN/GZ130P-140P Còn hiệu lực
08/09/2022

77490 Máy đo dung tích phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181267-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022