STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77491 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0004023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
13/06/2023

77492 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230007D3 Còn hiệu lực
11/07/2023

77493 Máy định vị chóp chân răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1920/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

77494 Máy định vị chóp ống tủy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 44/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

77495 Máy định vị chóp răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0620 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/12/2021

77496 Máy định vị chóp răng (Máy đo chiều dài ống tủy) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 114/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2019

77497 Máy định vị chóp răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 004/170000006/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nha Khoa Thông Minh Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020

77498 Máy đo nhĩ lượng Amplivox Otowave 202-H TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 391-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

77499 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 09PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
26/08/2021

77500 Máy đo thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 222-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019