STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77491 Máy phân tích sinh hóa (bao gồm khối điện giải) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-12/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
21/11/2019

77492 Máy phân tích sinh hóa (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 170000062/PCBPL-BYT-HMM/2021-0807 Công ty CP Thiết bị y tế Labomed Còn hiệu lực
10/07/2021

77493 Máy phân tích sinh hóa (kèm phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 051218PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
13/12/2019

77494 Máy phân tích sinh hóa (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181190 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
30/07/2020

77495 Máy phân tích sinh hóa (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 06/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

77496 Máy phân tích sinh hóa (không bao gồm bộ phận chuyển mẫu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-147/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
25/11/2019

77497 Máy phân tích sinh hóa (phân tích protein) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3141-4 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Còn hiệu lực
26/10/2021

77498 Máy phân tích sinh hóa (phân tích protein) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3141-4S PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát Còn hiệu lực
11/11/2021

77499 Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 60/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/11/2019

77500 Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 61/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm Còn hiệu lực
15/11/2019