STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77501 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0108/PL.CT Còn hiệu lực
19/08/2022

77502 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 072023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

77503 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2023/KQPL Còn hiệu lực
21/09/2023

77504 Máy đo âm ốc tai Resonance TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 42-DVPL170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

77505 Máy Đo Âm Ốc Tai – Điện Thính Giác TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂU ĐIỂU VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

77506 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT005b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Y Tế MEDITRONIC Còn hiệu lực
19/12/2019

77507 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 542/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

77508 Máy đo áp lực mạch máu có hình ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181358 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/11/2020

77509 Máy đo áp lực niệu động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 030/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

77510 Máy đo áp lực niệu động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 66-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
04/07/2019