STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77501 Máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 07PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

77502 Máy phân tích sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

77503 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

77504 Máy phân tích sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1683A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

77505 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018299 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
22/06/2019

77506 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 124/DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
29/06/2019

77507 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 147-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2019

77508 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190668.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/09/2019

77509 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 58/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/11/2019

77510 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 59/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/11/2019