STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77511 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210161 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH A&D VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

77512 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0621PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trịnh Gia Còn hiệu lực
15/06/2021

77513 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 213.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHANG LỘC MINH Còn hiệu lực
28/06/2021

77514 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1364/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
05/08/2021

77515 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1187/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT Còn hiệu lực
13/08/2021

77516 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1187/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT Còn hiệu lực
13/08/2021

77517 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

77518 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021368/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DATREC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

77519 Máy Đo Huyết Áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL Còn hiệu lực
31/08/2021

77520 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
27/09/2021