STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77521 Máy đo áp suất âm thanh ở tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 04-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

77522 Máy đo áp suất thẩm thấu (Thẩm thấu kế dung dịch) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 13/01032023/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
01/03/2023

77523 Máy đo bản đồ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

77524 Máy đo bản đồ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

77525 Máy đo bản đồ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

77526 Máy đo bản đồ giác mạc (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018429 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

77527 Máy đo bản đồ giác mạc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 0016/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

77528 Máy đo bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1137/2021/180000028/PCBPL-BYT, Còn hiệu lực
11/03/2022

77529 Máy đo bão hòa ôxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 16/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
27/06/2019

77530 Máy đo bão hòa oxy trong máu SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0218/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
24/09/2021