STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77531 Máy Laser Fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6072021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/10/2022

77532 Máy Laser Fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6072021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

77533 Máy Laser Fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6072021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

77534 Máy Laser Fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6082021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

77535 Máy Laser Fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6082021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

77536 Máy laser fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG 051222/PL-HV Còn hiệu lực
10/03/2023

77537 Máy Laser Fractional CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG 15112023/PL-HV Còn hiệu lực
15/11/2023

77538 Máy laser HERA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020

77539 Máy Laser hơi đồng điều trị các bệnh lý về sắc tố và mao mạch trên da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT LONG DPVL-01/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

77540 Máy laser Leonardo Dual 45nm/ Leonardo® DUAL 45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 09/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y tế Pháp Việt Còn hiệu lực
10/06/2019