STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77541 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 06PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

77542 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

77543 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

77544 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 20VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

77545 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
11/01/2023

77546 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/23/KQPL-VAVIM Đã thu hồi
11/01/2023

77547 Máy phân tích sinh hóa và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 15HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

77548 Máy Phân Tích sinh hóa và linh phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN Còn hiệu lực
17/02/2020

77549 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1453/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
23/09/2020

77550 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 09PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
12/01/2021