STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77541 Máy đo chỉ số oxi bão hòa ngón tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

77542 Máy đo chỉ số oxi bão hòa ngón tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

77543 Máy đo chỉ số oxi bão hòa trẻ em TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

77544 Máy đo chỉ số oxi cầm tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

77545 Máy đo chỉ số sinh tồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 50 Còn hiệu lực
06/06/2023

77546 Máy đo chỉ số vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 334-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
11/09/2019

77547 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 08120817 Công Ty TNHH Thiết bị Y tế MENDENT (MEDENT CO., LTD.) Còn hiệu lực
07/08/2019

77548 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1778/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

77549 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1631 Công ty TNHH Phúc Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
29/12/2019

77550 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
03/08/2021