STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77551 Máy li tâm (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 319/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2023

77552 Máy li tâm dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 202/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
31/08/2021

77553 Máy Li Tâm dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 24-TL/2019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

77554 Máy li tâm dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 21-TL/2019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

77555 Máy li tâm mẫu mini TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181116 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
30/06/2020

77556 Máy li tâm và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 96/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
17/07/2019

77557 Máy li tâm và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180169-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
14/01/2021

77558 Máy Lipomax Plus 15.7 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 047-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/04/2020

77559 Máy loại bỏ mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 85/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

77560 Máy loại bỏ mô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 86/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024