STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77551 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 59321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
05/09/2021

77552 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0772PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
28/10/2021

77553 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Nha Khoa 3S Còn hiệu lực
29/12/2021

77554 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 102022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
18/03/2022

77555 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 031/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

77556 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 03/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

77557 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0102022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
14/07/2022

77558 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 08/2022/WXL Còn hiệu lực
31/08/2022

77559 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 08/2022/WX Còn hiệu lực
31/08/2022

77560 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 03112/2022/NK3S Còn hiệu lực
03/11/2022