STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77561 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 112022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
23/03/2022

77562 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 182022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
12/07/2022

77563 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 13042023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

77564 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHANG PHẠM GIA 01-2024/VBPLKPG Còn hiệu lực
31/01/2024

77565 Máy lấy cao răng và làm sạch răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181369 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
24/11/2020

77566 Máy lấy cao răng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181143 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
24/06/2020

77567 Máy lấy cao răng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181209 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
31/07/2020

77568 Máy lấy cao răng DTE TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018678 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
22/10/2019

77569 Máy lấy cao răng siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

77570 Máy lấy cao răng siêu âm TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2023/BMS_PL_Scaler Đã thu hồi
07/06/2023