STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77571 Máy đo chiều dài ống tuỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181887 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
13/10/2021

77572 Máy đo Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23004 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

77573 Máy đo chuẩn liều phóng xạ và phụ kiện, Máy đo chuẩn liều và hệ đếm Wipe test và phụ kiện (bao gồm giấy sắc ký phóng xạ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 128-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/08/2019

77574 Máy đo chuẩn liều phóng xạ và phụ kiện, phần mềm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2809 PL Công Ty TNHH Medtec Solutions Còn hiệu lực
22/12/2019

77575 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 14/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
23/07/2019

77576 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 137-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

77577 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 137-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

77578 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 114 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị - dụng cụ y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
14/10/2019

77579 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 102-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

77580 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 102-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020