STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77591 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 277/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Còn hiệu lực
09/03/2021

77592 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 11PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
28/07/2021

77593 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 06PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2023

77594 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

77595 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

77596 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 20VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

77597 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
11/01/2023

77598 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/23/KQPL-VAVIM Đã thu hồi
11/01/2023

77599 Máy phân tích sinh hóa và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 15HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

77600 Máy Phân Tích sinh hóa và linh phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN Còn hiệu lực
17/02/2020