STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77591 Ngáng miệng nội soi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
16/12/2019

77592 Ngáng miệng nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
31/12/2020

77593 Ngáng miệng sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00011-CBPL-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

77594 Ngáng miệng sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00011-CBPL-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

77595 Ngõ ra AGSS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

77596 Ngõ ra CO2 chuẩn BS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

77597 Ngõ ra khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 09/HL/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

77598 Ngõ ra khí O2, VAC, AIR, CO2 kèm giắc cắm ...các chuẩn JIS, BS, Ohmeda, DISS, Afnor.. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

77599 Ngõ ra khí O2, VAC, AIR, CO2 kèm giắc cắm ...các chuẩn JIS, BS, Ohmeda, DISS, Afnor.. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

77600 Ngõ ra khí Oxy chuẩn BS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 2102/2022/180000013/PCBPL - BYT Còn hiệu lực
21/02/2022