STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77621 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
15/06/2021

77622 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210402 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA Còn hiệu lực
23/06/2021

77623 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 177.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN Còn hiệu lực
26/06/2021

77624 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 212.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHANG LỘC MINH Còn hiệu lực
28/06/2021

77625 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
29/06/2021

77626 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1365/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
05/08/2021

77627 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
11/08/2021

77628 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181813 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINAFAT Còn hiệu lực
13/08/2021

77629 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1577/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
18/08/2021

77630 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
19/08/2021