STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77621 Máy trộn nhộng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 268/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

77622 Máy trộn silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 827-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

77623 Máy trộn tế bào gốc với chất bảo quản và rã đông tự động Smart-Max TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1261/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

77624 Máy trộn vật liệu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 197/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

77625 Máy trộn “DHEF”Alginate Mixer (Non-Sterile) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 306/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

77626 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181095 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
28/05/2020

77627 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181884 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
11/10/2021

77628 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 062022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
11/03/2022

77629 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 122022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
01/04/2022

77630 Máy trưng cất nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 291/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Đã thu hồi
24/12/2020