STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77631 Máy phân tích điện di TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3767 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/06/2021

77632 Máy phân tích điện di TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3807-5 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
03/08/2021

77633 Máy phân tích điện di TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2326/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
08/11/2021

77634 Máy phân tích điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 04-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

77635 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018302 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
23/06/2019

77636 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1724/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
11/08/2019

77637 Máy Phân tích Điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES QP004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
20/12/2019

77638 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 52/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/01/2020

77639 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 73/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/01/2020

77640 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1062/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Còn hiệu lực
24/12/2019