STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77641 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 09/170000085/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT A.V.L Đã thu hồi
29/06/2019

77642 Máy phân tích điện giải và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 01PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

77643 Máy phân tích điện giải và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 32-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
20/01/2021

77644 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019625/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Còn hiệu lực
26/12/2019

77645 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

77646 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

77647 Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 21VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

77648 Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 22VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

77649 Máy phân tích điện giải đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 170/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/11/2020

77650 Máy phân tích điện giải, bộ nạp mẫu tự động và hóa chất, điện cực dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 28HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019