STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77651 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 327/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
25/03/2020

77652 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018990 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HOÀNG CƯỜNG Còn hiệu lực
30/03/2020

77653 Nhiệt kế hống ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200121 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Còn hiệu lực
30/03/2020

77654 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 86.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA Còn hiệu lực
31/03/2020

77655 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3196 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
07/04/2020

77656 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3206 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
07/04/2020

77657 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3183 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam Còn hiệu lực
13/04/2020

77658 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200228 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỆT MAY XV VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

77659 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200236 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ECO GARMENT VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

77660 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181038 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
23/04/2020