STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77671 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 429/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Avanza Toàn Cầu Còn hiệu lực
16/06/2020

77672 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 02/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RED SKY Còn hiệu lực
25/06/2020

77673 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 634/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ Còn hiệu lực
29/06/2020

77674 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

77675 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 034-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
08/07/2020

77676 Nhiệt kế Hồng Ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 711/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU Còn hiệu lực
21/07/2020

77677 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1035/2020/180000028/ PCBPL-BYT Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation Còn hiệu lực
24/07/2020

77678 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 804/2020/180000028/ PCBPL-BYT Số 39A, ngõ 262B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2020

77679 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 804/2020/180000028/ PCBPL-BYT Số 39A, ngõ 262B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2020

77680 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2807/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Đã thu hồi
01/08/2020