STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77731 Máy phân tích điện giải, phụ kiện và linh kiên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 02/170000085/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT A.V.L Đã thu hồi
29/06/2019

77732 Máy phân tích điện giải, Điện cực dùng cho Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 04-0917/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

77733 Máy phân tích định lượng miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 240822-HKT-KQPL Còn hiệu lực
26/08/2022

77734 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018300 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
22/06/2019

77735 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 2-2018 /170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

77736 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 64/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

77737 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018630 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
24/10/2019

77738 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2019/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
14/11/2019

77739 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 114-2019/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
14/11/2019

77740 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669CL_PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
15/12/2019