STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77761 Nhiệt kế hồng ngoại Bioland TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3414 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
14/09/2020

77762 Nhiệt kế hồng ngoại Bremed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0920 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
08/10/2020

77763 Nhiệt kế hồng ngoại Jumper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 417/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
08/06/2020

77764 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211010-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Việt Châu Còn hiệu lực
06/01/2022

77765 Nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc Nuvita TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 341/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAKURA Còn hiệu lực
19/05/2020

77766 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200322 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AEC Còn hiệu lực
27/05/2020

77767 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 344-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư công nghệ sản xuất Tiên Phong Còn hiệu lực
02/11/2021

77768 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 16/20000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
19/11/2021

77769 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

77770 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 01BPL/VIETCHAU Còn hiệu lực
16/03/2023