STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77781 Máy X - quang chụp nhũ ảnh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018701 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
17/10/2019

77782 Máy X - Quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

77783 Máy X - Quang di động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181000 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
04/04/2020

77784 Máy X - quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0220 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

77785 Máy X - quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0220 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

77786 MÁY X QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1402/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

77787 MÁY X QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/1402/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
21/02/2020

77788 Máy X quang chụp vú kỹ thuật số (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 926/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ Còn hiệu lực
12/12/2019

77789 Máy X quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 170323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

77790 Máy X quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 48/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022