STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77781 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 35/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

77782 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 87/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

77783 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

77784 Ống Silicone nuôi ăn dạ dày thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM ÁNH NGỌC 012022/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

77785 Ống Silicone nuôi ăn qua mũi (dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM ÁNH NGỌC 032023/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

77786 Ống silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày, có phễu và nắp / All Silicone Stomach Tube with Funnel & Cap Type TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

77787 Ống Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày, có phễu và nắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 10-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
26/04/2021

77788 Ống Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày, có phễu và nắp/All Silicone Stomach Tube (W/Funnel & Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 20-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
05/05/2020

77789 Ống Silicone thông tắc ruột qua hậu môn/ Silicone tube (Ileus) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01_VCPL23 Còn hiệu lực
13/01/2023

77790 Ống sinh phẩm dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 184/Elitech-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/05/2021