STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77781 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059-9 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
27/11/2021

77782 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 112022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
23/03/2022

77783 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 182022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
12/07/2022

77784 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 13042023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

77785 Máy lấy cao răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHANG PHẠM GIA 01-2024/VBPLKPG Còn hiệu lực
31/01/2024

77786 Máy lấy cao răng và làm sạch răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181369 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
24/11/2020

77787 Máy lấy cao răng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181143 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
24/06/2020

77788 Máy lấy cao răng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181209 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
31/07/2020

77789 Máy lấy cao răng bằng sóng siêu âm TBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 210624/TT-PLB Còn hiệu lực
24/06/2024

77790 Máy lấy cao răng DTE TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018678 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
22/10/2019