STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77801 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018630 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
24/10/2019

77802 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2019/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
14/11/2019

77803 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 114-2019/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
14/11/2019

77804 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669CL_PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
15/12/2019

77805 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Quang Phát Còn hiệu lực
29/12/2019

77806 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 594 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Hạnh Còn hiệu lực
09/08/2021

77807 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 02122020-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
28/10/2021

77808 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 285/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

77809 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022

77810 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 24-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2022