STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77811 Máy massage mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 471.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

77812 Máy massage mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 471.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

77813 Máy massage mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15721/210000003/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ THÁI HÀ Còn hiệu lực
11/10/2021

77814 Máy massage mặt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MaymassageHDM Đã thu hồi
05/04/2023

77815 Máy massage mặt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MaymassageHDM2 Còn hiệu lực
20/07/2023

77816 Máy massage mặt 3 in 1 Thermagic Machine TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 701.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ TÂM Còn hiệu lực
30/12/2021

77817 Máy massage mặt Solawave red light wand TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 592.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM KHÁNH VY Còn hiệu lực
17/11/2021

77818 Máy massage săn chắc da giảm béo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 04/2022-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

77819 Máy massage săn chắc da giảm béo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 05/2022-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

77820 Máy Massage Sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24621/210000003/PCBPL-BYT ASHIDA YOICHI Còn hiệu lực
23/12/2021