STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77821 Máy phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 230421/PL-ASEPTICO Còn hiệu lực
21/04/2023

77822 Máy phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230724/PL-SILF-EASYBONE Còn hiệu lực
24/07/2023

77823 Máy phẫu thuật cấy ghép, phẫu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 04/2022/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
17/06/2022

77824 Máy phẫu thuật dùng trong nha khoa và lấy cao răng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 17102023-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2023

77825 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 21081057 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

77826 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019610/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIVINA Còn hiệu lực
09/01/2020

77827 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3497 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIN SON Còn hiệu lực
24/11/2020

77828 Máy phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN 230406/PL-MEDSUN Còn hiệu lực
06/04/2023

77829 Máy phẫu thuật Laser CO2 và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210491-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

77830 Máy phẫu thuật Laser CO2 và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210492-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021