STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77851 Máy ly trích DNA/RNA tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 638/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

77852 Máy ly trích DNA/RNA tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 638 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
08/06/2020

77853 Máy ly trích DNA/RNA tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 638 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
08/06/2020

77854 Máy Magna Spark điều trị triệt lông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM IN-Magna-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Inamed Còn hiệu lực
29/06/2019

77855 Máy mài bào đa năng PowerSpeed AS1 và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1146/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Còn hiệu lực
06/10/2020

77856 Máy mài bào đa năng PowerSpeed AS1 và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1146/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

77857 Máy mài cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU 01/2024 Còn hiệu lực
05/01/2024

77858 Máy mài da Hydrafacial TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0112/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023

77859 Máy mài kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181800 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

77860 Máy mài Micromoto dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021