STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77861 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 17/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
28/12/2023

77862 Máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 545/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/03/2024

77863 Máy lọc máu liên tục Diapact TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 221/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

77864 Máy lọc máu liên tục nhi khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/169 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

77865 Máy lọc máu liên tục Prismaflex TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1907/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
07/03/2020

77866 Máy lọc máu liên tục Prismaflex TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

77867 Máy lọc máu liên tục Prismaflex TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1867/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
26/03/2020

77868 Máy lọc máu liên tục PrisMax TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2061/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

77869 Máy lọc máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/172 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

77870 Máy lọc máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 409/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nipexco Còn hiệu lực
15/10/2021