STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77891 Ống thông động mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018892 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/02/2020

77892 Ống thông ( nội) khí quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 041-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/07/2019

77893 Ống thông (Catheter) ái nước chụp tạng, mạch não, mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 167.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

77894 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL40/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

77895 Ống thông (catheter) can thiệp siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL21/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
12/09/2019

77896 Ống thông (catheter) can thiệp siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL27/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/10/2019

77897 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 048.20/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2020

77898 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 081.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2021

77899 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL11/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2019

77900 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL20/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2019