STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77891 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2921A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

77892 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2950A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

77893 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2950A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

77894 Máy nâng cơ, xóa nhăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 05/2023/PL- SARAH LE Còn hiệu lực
13/06/2023

77895 Máy nâng cơ, xoá nhăn ( Công nghệ sóng siêu âm ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181319.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV ĐÀO TẠO VIN HY Đã thu hồi
14/10/2021

77896 Máy nâng cơ, xoá nhăn ( Công nghệ sóng siêu âm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181319.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
15/10/2021

77897 Máy nâng cơ, xóa nhăn và trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 10/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
05/09/2023

77898 Máy nạo hút mũi xoang (kèm các phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

77899 Máy nạo hút tai mũi họng kèm phụ kiện: Hộp điều kiển, mô tơ, công tắc đạp chân, bộ dẫn nước, lưỡi dao cắt lưỡi khoan và lưỡi cưa các kích thước TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 35.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
06/12/2019

77900 Máy nạo VA tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0203/2022/MP Còn hiệu lực
11/03/2022