STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77901 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0063/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

77902 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0052/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

77903 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0043/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/08/2019

77904 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0044/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/08/2019

77905 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0063/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
08/05/2020

77906 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0063/180000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

77907 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0032/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
13/07/2019

77908 Ống thông (catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

77909 Ống thông (Catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-18 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

77910 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0052/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019