STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77931 Máy phẫu thuật rung siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220906/SD/BPL Còn hiệu lực
07/09/2022

77932 Máy phẫu thuật rung siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200054-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

77933 Máy phẫu thuật rung siêu âm trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1312-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Đã thu hồi
29/06/2021

77934 Máy phẫu thuật siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0462021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
04/05/2021

77935 Máy phẫu thuật xương và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01B-2023/PLLACO-WPK Còn hiệu lực
14/08/2023

77936 Máy phẫu thuật đục thủy tinh thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-40-2023 Còn hiệu lực
20/06/2023

77937 Máy phẫu thuật đục thủy tinh thể và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2147/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

77938 Máy phẫu thuật đục thủy tinh thể và phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 380/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

77939 Máy phết (dàn) tế bào trên lam kính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL-GLENBIO/0408.23 Còn hiệu lực
17/08/2023

77940 Máy phết lam hoá chất và vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L 2019001/170000089/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Còn hiệu lực
25/07/2019