STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77951 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PG/01/2022 Còn hiệu lực
14/07/2022

77952 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 08/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023

77953 Máy nén khí y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU 01/2023 Còn hiệu lực
11/08/2023

77954 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 01/BH-PL/2024 Còn hiệu lực
26/03/2024

77955 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT 26042024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2024

77956 Máy nén khí y tế và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/12/2020

77957 Máy nén Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1216/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

77958 Máy nén Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1307/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Còn hiệu lực
03/08/2021

77959 Máy nép ép áp lực khí trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 06102023 Còn hiệu lực
17/10/2023

77960 Máy nghe tim thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 282017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019