STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77961 Ống thông bóng nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 233/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2022

77962 Ống thông bóng nong niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 09/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

77963 Ống thông cầm máu lưỡng cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0228/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

77964 Ống thông cầm máu lưỡng cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0235/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

77965 Ống thông cầm xuất huyết dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-078/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/05/2020

77966 Ống thông cầm xuất huyết dạ dày – ruột trên Sengstaken Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-048a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

77967 Ống thông cầm xuất huyết dạ dày – ruột trên Sengstaken Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-048b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

77968 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 852/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

77969 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-170/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/10/2020

77970 Ống Thông Can Thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0032/190000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
04/11/2020