STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77961 Máy tạo nhịp tạm thời dùng trong kĩ thuật kích nhĩ qua thực quản TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 104-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
05/08/2020

77962 Máy tạo nhịp tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0320 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/04/2020

77963 Máy tạo nhịp tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1219 71/MED1219 Còn hiệu lực
15/04/2020

77964 Máy tạo nhịp tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0620 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/06/2020

77965 Máy tạo nhịp tạm thời, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0012/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

77966 Máy tạo nhịp tạm thời, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0049/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
16/10/2019

77967 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 192/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

77968 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HTL001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV H.T.L Còn hiệu lực
19/12/2019

77969 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT (Tam Thu) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

77970 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019