STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77981 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và dây cáp cho máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

77982 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

77983 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2019

77984 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

77985 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và dây cáp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2020

77986 Máy tạo nhịp tim tái đồng bộ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHN-50/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
25/11/2021

77987 Máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 04-0518/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

77988 Máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-8 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

77989 Máy tạo nhịp tim tạm thời, Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim tạm thời, Dây kết nối cho máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại C,D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

77990 Máy tạo nhịp tim tạm thời, dây kết nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019