STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77991 Máy massage cổ TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 468.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

77992 Máy massage cổ vai gáy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 357/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị công nghệ cao TM Còn hiệu lực
06/12/2019

77993 Máy massage mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.11-HB/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HÒA BÌNH Còn hiệu lực
29/06/2019

77994 Máy massage mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 471.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

77995 Máy massage mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 471.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

77996 Máy massage mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15721/210000003/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ THÁI HÀ Còn hiệu lực
11/10/2021

77997 Máy massage mặt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MaymassageHDM Đã thu hồi
05/04/2023

77998 Máy massage mặt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MaymassageHDM2 Còn hiệu lực
20/07/2023

77999 Máy massage mặt 3 in 1 Thermagic Machine TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 701.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ TÂM Còn hiệu lực
30/12/2021

78000 Máy massage mặt Solawave red light wand TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 592.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM KHÁNH VY Còn hiệu lực
17/11/2021