STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78001 Máy Realtime PCR định lượng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018766 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
13/11/2019

78002 Máy RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1625/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2020

78003 Máy RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1625/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2020

78004 Máy RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1629/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
17/11/2020

78005 Máy RF chăm sóc da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3831 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI AI FANTASY Còn hiệu lực
13/06/2021

78006 Máy RF dùng trong thẩm mỹ da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191151 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ZACY Còn hiệu lực
05/11/2019

78007 Máy RF vi kim điện từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191255 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
04/12/2019

78008 Máy RF vi kim điện từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191343 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESHIN ENTERPRISE Còn hiệu lực
13/04/2020

78009 Máy RF vi kim điện từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2857A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/10/2022

78010 Máy RF vi kim điện từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2858A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/10/2022