STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78011 Máy phát sóng cao tần và Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 112/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Mai Phương Phát Còn hiệu lực
25/05/2021

78012 Máy phát sóng cao tần và Phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 112/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Mai Phương Phát Đã thu hồi
07/05/2021

78013 Máy phát sóng cao tần và phụ kiện: kim đốt, bộ đốt nhiệt ( Electrode) TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2503/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
05/04/2021

78014 Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 195/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2020

78015 Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM 1512/BKQPL-PLT Còn hiệu lực
18/12/2023

78016 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

78017 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 97/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2020

78018 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/230 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

78019 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/277 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

78020 Máy phát tín hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/327 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2021