STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78011 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021104A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

78012 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021674/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

78013 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 05/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

78014 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 04/2022/PLTTBYT-GV Còn hiệu lực
21/11/2022

78015 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM 01/2022/CBPL-ANC Còn hiệu lực
24/11/2022

78016 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM 02/2022/CBPL-ANC Còn hiệu lực
24/11/2022

78017 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

78018 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 001/2023 Còn hiệu lực
09/02/2023

78019 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN OONEPRO VIỆT NAM 01/2023/PL- OONEPRO Còn hiệu lực
09/03/2023

78020 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 01/CT-BPL Còn hiệu lực
23/03/2023