STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78021 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191373 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU Còn hiệu lực
18/11/2019

78022 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018253 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
24/11/2019

78023 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3003 PL Công Ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
15/12/2019

78024 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2790_CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Còn hiệu lực
20/12/2019

78025 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018102 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
20/12/2019

78026 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1604 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2019

78027 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 966 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2019

78028 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018857 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
30/12/2019

78029 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018858 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
30/12/2019

78030 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1701/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
18/01/2020