STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78021 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA DMAX ASIA 012022/DMAX-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

78022 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2842A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

78023 Phôi sứ Zirconia dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 948/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL Còn hiệu lực
25/08/2020

78024 Phôi thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (implant) TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 158/190000031/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

78025 Phôi thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (implant) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 158/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

78026 Phôi thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 411-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN Còn hiệu lực
25/04/2020

78027 Phôi tròng kính bằng Plastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Còn hiệu lực
08/10/2020

78028 Phôi trụ phục hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

78029 Phôi trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

78030 Phôi trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022