STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78021 Máy quét phim kỹ thuật số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA-11 Còn hiệu lực
30/07/2023

78022 Máy quét phim kỹ thuật số không dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210336 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
27/05/2021

78023 Máy quét phim kỹ thuật số không dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA7 Còn hiệu lực
30/07/2023

78024 Máy quét phim kỹ thuật số. Bao gồm (Máy quét X-PSP và Tấm photpho) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 220223-XPSP Còn hiệu lực
22/02/2023

78025 Máy quét phim nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 307-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/09/2019

78026 MÁY QUÉT PHIM NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 02/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
16/06/2022

78027 Máy quét phim nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH 0014/PLTBYT-BT-Trident/2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

78028 Máy quét phim nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 0409/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

78029 Máy Quét Phim Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 17/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
21/12/2023

78030 Máy quét phim phốt pho I - SCAN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 334/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KIÊN CƯỜNG Còn hiệu lực
03/06/2020