STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78031 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 151/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/02/2020

78032 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 206/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78033 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 200/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

78034 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-20/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

78035 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-50/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
18/02/2020

78036 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 944- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ Còn hiệu lực
18/12/2020

78037 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 965- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ Còn hiệu lực
18/12/2020

78038 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

78039 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 100122 Còn hiệu lực
30/08/2022

78040 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 22122022/PL-HDG Còn hiệu lực
01/02/2023