STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78031 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-24 Còn hiệu lực
31/01/2023

78032 Phin lọc khuẩn (HME) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021068/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

78033 Phin lọc khuẩn 1 chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 03/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2019

78034 Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

78035 Phin lọc khuẩn cho máy đo hô hấp (Spirometry & Pulmonary filter ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 291222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

78036 Phin lọc khuẩn dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

78037 Phin lọc khuẩn dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

78038 Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

78039 Phin lọc khuẩn dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1705/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
25/08/2021

78040 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022