STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78041 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2019

78042 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

78043 Máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời và dây cáp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2020

78044 Máy tạo nhịp tim tái đồng bộ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHN-50/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
25/11/2021

78045 Máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 04-0518/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

78046 Máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-8 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

78047 Máy tạo nhịp tim tạm thời, Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim tạm thời, Dây kết nối cho máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại C,D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

78048 Máy tạo nhịp tim tạm thời, dây kết nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

78049 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 191/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

78050 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019