STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78111 Máy tạo nhịp tim, Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim nhịp tim, Dung cụ dùng để cấy dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tâm Thu) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

78112 Máy tạo nhịp tim, phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190160.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

78113 Máy tạo nhịp tim, phá rung tim vĩnh viễn đặt trong cơ thể và phụ kiện (điện cực, dây dẫn), vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210300 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
20/05/2021

78114 Máy tạo nhịp tim, phá rung tim vĩnh viễn đặt trong cơ thể và phụ kiện (điện cực, dây dẫn), vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 1905/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Việt Thắng Còn hiệu lực
25/05/2021

78115 Máy tạo nhịp và phá rung tim TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-4 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

78116 Máy tạo nhịp và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0254/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/08/2022

78117 Máy tạo nhịp và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0255/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/08/2022

78118 Máy tạo nhịp và phá rung tim và các dụng cụ thiết bị sử dụng theo danh mục TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2979PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
18/01/2021

78119 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 855/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

78120 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021