STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78131 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 206 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

78132 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 011DIRUI/MD Còn hiệu lực
10/10/2023

78133 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 604/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023

78134 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3880/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

78135 Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

78136 Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

78137 Máy xét nghiệm miễn dịch chấm lượng tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 106-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

78138 Máy xét nghiệm miễn dịch chấm lượng tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 105-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

78139 Máy xét nghiệm miễn dịch ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-AMS-003/170000046/PCBPLBYT Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

78140 Máy xét nghiệm miễn dịch Enzyme hóa phát quang tự động hoàn toàn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MARA 0066-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021