STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78141 SF Filter TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2747 PL Công Ty TNHH Sungwon Medical Còn hiệu lực
20/12/2019

78142 SF Filter plate part 1 (lọc khuẩn hình vuông mặt trên) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2967-1 PL CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
15/12/2019

78143 Shadowless & LED Operating Lamp TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 205-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

78144 SHB Natri clorid TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 106/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
19/02/2020

78145 Sheath bộ nong thận TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 113/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

78146 Sheath nong niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

78147 SHISAF ( Dung dịch xịt mũi, xoang ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh Còn hiệu lực
15/05/2020

78148 Siêu âm Doppler TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1924 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

78149 Silicoats TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 259-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PEARL DENT Còn hiệu lực
17/07/2019

78150 Silicol gel TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM 022022/PL Còn hiệu lực
06/12/2022