STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78161 Máy rửa dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0088/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

78162 Máy rửa dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0089/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
25/09/2021

78163 Máy rửa dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 042017MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
04/07/2019

78164 Máy rửa dạ dày tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 040-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

78165 Máy rửa dạ dày tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 102/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thương Mại TBYT Bảo Ngọc Còn hiệu lực
03/04/2021

78166 MÁY RỬA DÂY NỘI SOI MỀM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG CHO 2 DÂY SOI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MSD002/170000073/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần kỹ thuật MSD Còn hiệu lực
20/12/2019

78167 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 56/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/01/2020

78168 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 151/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/02/2020

78169 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 206/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78170 Máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 200/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021