STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78171 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 529/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
17/06/2020

78172 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78173 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

78174 Máy Phân Tích Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 228/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
11/09/2020

78175 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

78176 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

78177 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181286 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2020

78178 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2596PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT. Còn hiệu lực
02/10/2020

78179 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2586_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2020

78180 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9720CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
30/11/2020