STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78191 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018109 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
21/12/2019

78192 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2449 CL14/3/19 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Trình Y Tế Vạn Phát Còn hiệu lực
25/12/2019

78193 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2555 CL25/5/2019 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Trình Y Tế Vạn Phát Còn hiệu lực
25/12/2019

78194 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 175-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
15/01/2020

78195 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 175DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/12/2020

78196 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/05/2021

78197 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 12/BPL-OST Còn hiệu lực
28/04/2022

78198 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58b/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

78199 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

78200 Máy nén ép trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022