STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78201 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2859A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

78202 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2859A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

78203 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2921A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

78204 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2950A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

78205 Máy nâng cơ, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2950A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

78206 Máy nâng cơ, xóa nhăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 05/2023/PL- SARAH LE Còn hiệu lực
13/06/2023

78207 Máy nâng cơ, xoá nhăn ( Công nghệ sóng siêu âm ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181319.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV ĐÀO TẠO VIN HY Đã thu hồi
14/10/2021

78208 Máy nâng cơ, xoá nhăn ( Công nghệ sóng siêu âm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181319.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
15/10/2021

78209 Máy nâng cơ, xóa nhăn và trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 10/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
05/09/2023

78210 Máy nạo hút mũi xoang (kèm các phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022