STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78201 Máy xét nghiệm HbA1C – Labonacheck A1C HbA1C Analyser,Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 40CL23/6/2017 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Còn hiệu lực
22/10/2021

78202 Máy xét nghiệm HbA1c; Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN 22PL-TBYT/VP Còn hiệu lực
02/10/2023

78203 Máy xét nghiệm Hemoglobin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-75/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/02/2020

78204 Máy xét nghiệm Hemoglobin điện di mao quản dùng cho mẫu máu gót chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 41.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
10/04/2023

78205 Máy xét nghiệm hiển vi nước tiểu tự động toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1054/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

78206 Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 180/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78207 Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 101/2023/NA-PL Còn hiệu lực
02/10/2023

78208 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78209 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78210 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/12/2022