STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78211 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

78212 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190749 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

78213 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1632 -ADJVINAADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

78214 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181385 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

78215 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210344 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Còn hiệu lực
01/06/2021

78216 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210765 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
13/10/2021

78217 Stent graft (Khung giá đỡ) động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 002.20/KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/01/2021

78218 Stent graft bổ sung động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 100-2022/PL-PT Còn hiệu lực
09/08/2022

78219 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
05/07/2019

78220 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021