STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78231 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0803/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
05/06/2019

78232 Máy nội soi Tai Mũi Họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 40-DVPL170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

78233 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 03/170000072/PCBPL Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
05/07/2019

78234 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180359 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
16/07/2019

78235 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 200419MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
03/08/2019

78236 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1738/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh Còn hiệu lực
18/08/2019

78237 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 398/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MPT Còn hiệu lực
19/10/2019

78238 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 799 PL Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên Còn hiệu lực
08/01/2020

78239 Máy nội soi Tai Mũi Họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
16/01/2020

78240 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
08/04/2020