STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78241 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/30052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

78242 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 21082023/PL-HDG Còn hiệu lực
24/08/2023

78243 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 1022/GVN/PL Còn hiệu lực
17/10/2023

78244 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM 01/2024/VCNVN-PL01 Còn hiệu lực
18/01/2024

78245 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0124 Còn hiệu lực
24/01/2024

78246 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0413PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Đã thu hồi
07/10/2020

78247 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM 11/2022/VCN-BPL.TTBYT Đã thu hồi
10/03/2022

78248 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM 12/2022/VCN-BPL.TTBYT Đã thu hồi
10/03/2022

78249 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

78250 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022