STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78241 Ống thông chụp mạch chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 252-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
20/08/2019

78242 Ống thông chụp mạch có bóng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-127/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

78243 Ống thông chụp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 074.22/PL-TVME Còn hiệu lực
09/01/2023

78244 Ống thông chụp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0060/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/09/2022

78245 Ống thông chuyển phôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211016-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH IVFTECH Còn hiệu lực
06/01/2022

78246 Ống thông Chuyển Phôi Cong Guardia AccessET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 186/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

78247 Ống thông Chuyển Phôi Guardia Access TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 188/MED0819 Ống thông Chuyển Phôi Guardia Access Còn hiệu lực
14/02/2020

78248 Ống thông Chuyển Phôi Guardia AccessET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
13/10/2020

78249 Ống thông Chuyển Phôi Nano Guardia Access TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 187/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

78250 Ống thông chụp chẩn đoán, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020