STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78251 Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 057KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

78252 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

78253 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

78254 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

78255 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 29/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

78256 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0138/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
15/06/2021

78257 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0303/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

78258 Máy phá rung tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 05/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023

78259 Máy phá rung tim và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Số: 17/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

78260 Máy phá rung tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1617/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
18/11/2020