STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78261 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 24-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
17/11/2020

78262 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1921/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2020

78263 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

78264 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 160721/170000115/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị y tế Ánh ngọc Còn hiệu lực
27/07/2021

78265 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54521CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần IMPAC Còn hiệu lực
05/08/2021

78266 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 64321CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần IMPAC Còn hiệu lực
26/08/2021

78267 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0630 Còn hiệu lực
30/11/2022

78268 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 20-HM/ENT Còn hiệu lực
28/06/2023

78269 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 022023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
30/06/2023

78270 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 02/2023/PL- DUYCUONG Còn hiệu lực
27/11/2023