STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78271 Máy nhân bản gen PCR P25 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018983 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH HÓA PHÙ SA Còn hiệu lực
25/03/2020

78272 Máy nhân dòng trình tự (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018970 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
20/03/2020

78273 Máy nhân gen kỹ thuật số thời gian thực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH OTL-002-0423 Còn hiệu lực
26/04/2023

78274 Máy nhân gen PCR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 198-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

78275 Máy nhân gen PCR thời gian thực (Real time PCR) kèm máy tính xách tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT- 003/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020

78276 Máy nhân gen PCR thời gian thực (Real time PCR) kèm máy tính để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT- 004/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020

78277 Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT- 005/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
05/03/2020

78278 Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT- 009/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
07/12/2020

78279 Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM LT-014/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

78280 Máy nhân gen thời gian thực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH YAN-002-0923 Còn hiệu lực
29/09/2023