STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78271 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 03/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
21/07/2023

78272 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 11/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

78273 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 12/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

78274 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 13/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

78275 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 14/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

78276 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 15/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

78277 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 022023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

78278 Máy xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 04/2023/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
11/09/2023

78279 Máy xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 05/2023/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
13/09/2023

78280 Máy xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0915 Còn hiệu lực
10/10/2023